CIE10

Estem desenvolupant una nova línia de serveis per abordar la transició de CIE9 a CIE10 basat en algorismes i regles específiques per a cadascun dels diferents dominis clínics.

1. Transició CIE9 – CIE10

Beneficis de la transició de CIE9-MC a CIE10-MC:

  • Actualitzacions: Flexibilitat per afegir codis nous
  • Consistència: cada codi té una única definició
  • Major granularitat
  • Limita l’utilització de categories NEOM/ NCOC
  • Indica lateralitat

2. Descripció CIE9-MC

La CIE9-MC o Classificació Internacional de Malalties, 9ª revisió, Modificació Clínica està representada per dues agències federals americanes: el National Center for Health Statistics i el Centers for Medicare and Medicaid Services.

Es reuneixen periòdicament per estudiar, aprovar i incorporar les propostes de modificacions de la classificació.

3. Descripció CIE10-MC

La CIE10-MC o Classificació Internacional de Malalties, 10ª edició, Modificació Clínica s’utilitzarà per informar dels diagnòstics i motius de contacte en l’assistència sanitària en diferents àmbits. Substituirà als volums 1 i 2 de codis de diagnòstics de CIE-9-MC.

El responsable del desenvolupament i manteniment de CIE10-MC és el NCHS (National Center for Health Statistics) del CDC (Centers for Disease Control and Prevention) a EEUU.

4. Descripció CIE10 – PCS

La CIE10-PCS o Classificació Internacional de Malalties, Sistema de Codificació de Procediments, 10ª Revisió s’utilitzarà per informar dels procediments realitzats en pacients ingressats. Substituirà al volum 3 de codis de procediments de CIE9-MC.

El responsable del desenvolupament i manteniment de CIE10-MC és el CMS (Centers for Medicare & Medicaid Services) en USA.

TRANS

5. Taules Mapping GEM

Taules que proporcionen tots els codis vàlids en la classificació de destí per a un codi de la classificació d’origen (CIE9-MC / CIE10-MC en ambdues adreces).

No pretenen obtenir una correspondència 1->1
L’elecció d’una de les alternatives dependrà del context en el qual s’usi aquest codi (del propòsit de mapping)

6. Taules Mapping Reimbursement

Taules que proporcionen un mapping 1->1. El mapping pot ser a un codi de destí o a un cluster (el cluster no serà tractat com a alternatives).

Deriven dels mapping GEM, als quals s’han aplicat una sèrie de normes.