SAM (Automatic Mapping System)

SAM

Conjuntament amb el Grup d’Informàtica Biomèdica de la Universitat Politècnica de València (IBIME), hem desenvolupat un mapejador automàtic per a codis LOINC, un cercador semàntic basat en tècniques de string matching.

Els beneficis que ofereix SAM:

– Proporcionar una metodologia de mapatge unívoca
– Garantir la qualitat dels mapatges
– Beneficiar-se de el ‘self learning process’
– Càrrega massiva de processos Batch
– Incorpora regles i coneixement específic de l’àmbit del laboratori clínic

Consulta la Web de IBIME