LOINC

Aquesta terminologia està constituïda per conceptes, termes i relacions amb la finalitat de representar amb precisió la informació mèdica. LOINC és un vocabulari controlat que té com a objectiu facilitar l’intercanvi i la integració de proves de laboratori i registres d’atenció clínica i recerca.

Beneficis de LOINC:

  • Perquè és l’estàndard de laboratori més utilitzat
  • Recomanat per HL7
  • Perquè s’utilitza en més de 150 països
  • Perquè és una nomenclatura pragmàtica, i oberta a créixer amb les necessitats dels usuaris
  • Perquè està en un procés d’harmonització amb SNOMED CT i RadLEx per tenir les terminologies relacionades

LOINC i BITAC

  • Banc de dades de més de 205.000 termes relacionats entre ells
  • BITAC ha PROPOSAT i REGISTRAT més de 2000 nous termes en el Regenstrief Institute, la institució oficial americana encarregada de vetllar per LOINC.
  • Avalats pel Regenstrief Institute que ens reconeix com l’única empresa espanyola que col·labora en el desenvolupament de LOINC.

LOINC

Regenstrief Institute

El Regenstrief Institute és una organització sense ànim de lucre i amb projecció internacional que es dedica a la recerca en entorns d’informàtica i la salut. És mundialment coneguda per la seva aportació en la millora de la qualitat i eficiència sanitària, en la prevenció d’errors mèdics, sempre vetllant per la seguretat del pacient.

Va ser creada al 1969 pel filantrop Sam Regenstrief a la Universitat d’Indianàpolis.

S’encarrega de mantenir i fer créixer la base de dades de LOINC i proporciona una eina de gestió de la terminologia (RELMA). També s’encarrega de proveir les traduccions que els usuaris han desenvolupat en la seva llengua nativa.

Consulta les següents webs de referència: