La necessitat d’utilitzar vocabularis normalitzats és vital per a la comunicació i integració de la informació sanitària.

No obstant això, els laboratoris clínics utilitzen generalment una terminologia i codificació pròpia, fent difícil la comunicació entre ells.

L’ús d’una terminologia comuna permet l’intercanvi de dades clíniques entre sistemes independents amb la intenció de millorar l’atenció al pacient i facilitar les activitats de recerca.

Els codis LOINC són l’estàndard d’elecció internacional per a les proves de laboratori clínic.

 • Per intercanviar, integrar i comparar dades de laboratori.
 • LOINC proporciona el nivell de detall necessari per evitar ambigüitats en la interpretació.
 • Interactuar amb la Història Clínica Electrònica – SERVEIS DE SALUT
 • Habilitar sistemes de suport a la decisió. (CDSS)
 • LOINC és el vocabulari estàndard adoptat internacionalment en més de 150 països.
 • Reducció d’errors d’interpretació a nivell clínic i administratiu.
 • Reducció de la duplicitat de sol·licitud de proves analítiques.
 • Reducció de recursos dedicats a la gestió d’incidències.
 • Comparabilitat de dades analítiques.
 • Depuració del catàleg de prestacions (NO duplicats, NO inconsistències)
 • Compatible amb altres actors de l’entorn sanitari a nivell nacional i internacional, et permetrà connectar amb:

– Laboratoris de referència
– Asseguradores de Salut
– Serveis de Salut de les Comunitats Autònomes.

La nostra experiència de 8 anys en aquest sector ens posiciona com a líders a Espanya en la normalització de dades de laboratori a través de l’estàndard LOINC. Durant aquest temps hem aportat més de 2.000 noves referències a l’estàndard LOINC recollint les necessitats específiques dels nostres clients.

Abordar un projecte de mapping a LOINC exigeix, donada la seva granularitat, metodologia, experiència, coneixement de la base de dades i una eina SAM. BITAC és el soci perfecte per engegar els seus projectes de normalització de laboratori.

 • Estudi de l’adequació del catàleg a LOINC.
 • Mapping dels catàlegs a LOINC i creació dels mecanismes de sincronització.
 • Formació
 • Documentació clínica per prescriptores amb enllaços a Pubmed de Medline.
 • Consultoria terminològica.
 • Implantació de Servidors Terminològics
 • Serveis de SAM (Mapeador automàtic LOINC) com SAAS (programari as a service) per mapejar de forma autònoma grans volums de proves de laboratori mitjançant una llicència d’ús

Aquesta metodologia s’ha bolcat en SAM. El nostre Sistema Automàtic de Mapping (SAM) és una eina pròpia, basada en algorismes intel·ligents, per mapejar de forma automàtica grans volums de proves de laboratori a LOINC.