Amb data 6 de juliol de 2015 s’ha constituït l’associació Bioinformatics Barcelona (BIB) amb 25 entitats membres entre universitats, centres de recerca, instituts de recerca hospitalaris, grans infraestructures científiques, empreses del sector farmacèutic, tecnològic i bioinformàtic, i altres institucions. BITAC es una de les empreses membres fundadores de Bioinformatics Barcelona.

La bioinformàtica és una àrea d’investigació en què s’apliquen les ciències de la computació i les tecnologies de la informació per al tractament de dades biològiques. Aquesta activitat multidisciplinar amplifica el potencial de creació de coneixement i la transferència de tecnologia. La bioinformàtica s’utilitza en totes les àrees de les ciències de la vida i té un profund impacte en una àmplia gamma de camps, incloent-hi la salut, la indústria alimentària i la biotecnologia en general.

bibarcelona
En els darrers anys ha esdevingut una ciència estratègica per donar sentit a la ingent quantitat de dades (big data) que no para de créixer exponencialment. És en aquest sentit que actualment el gran repte del biocientífic és ser capaç de gestionar i explotar tota aquesta allau d’informació i transformar-la en nou coneixement d’impacte socioeconòmic.

BITAC aportara el seu coneixement en normalització de terminología clínica per a optimitzar els processos d analisi de dades dins del entorn de la genómica relacionats amb el repte que suposa l avanc cap una medicina personalitzada.

Podeu llegir la nota de premsa fent clic al seguent enllaç: NDP.