Les companyies asseguradores, els centres sanitaris (hospitals i clíniques) i els proveïdors de serveis de salut (metges, laboratoris, centres de radiologia, rehabilitació,…) estan en permanent relació per poder oferir el millor dels serveis als seus pacients.

Entre ells existeix un tràfic permanent d’informació clínica de pacients, amb finalitats mèdiques i de facturació.

Aquest escenari aflora la necessitat d’utilitzar vocabularis estàndard per identificar els catàlegs de prestacions mèdiques. És un pas ineludible per promoure la integració d’informació

Finalitat Clínica: Què guanya el pacient

A través de la implementació d’estàndards el pacient podrà disposar d’una història clínica pròpia que reculli tot el seu historial de prestacions realitzades a través del seu proveïdor, i li donarà seguretat en tant pugui accedir a aquesta informació a temps real. Al mateix temps això fideliza al pacient amb el seu proveïdor de salut.

Finalitat administrativa: Estalvi de costos

Els departaments de facturació de les companyies asseguradores deixarien de dedicar incomptables recursos als processos de destinats a facturació.

Aquests processos solen ser font origen d’incidències en la interpretació de prescripció d’actes mèdics, autoritzacions , etc…

 • Per intercanviar, integrar i comparar dades de laboratori, en gràfics evolutius
 • Proporcionar el nivell de detall necessari per evitar ambigüitats en la interpretació.
 • Interactuar amb la Història Clínica Electrònica – SERVEIS DE SALUT
 • Reducció d’errors administratius.
 • Reducció de la duplicitat de sol·licitud de proves analítiques.
 • Reducció de temps i recursos dedicats a la gestió d’incidències.
 • Prevenció i control de frau
 • Evita duplicats i inconsistències.

La nostra experiència de 8 anys en aquest sector ens posiciona com a líders a Espanya en la normalització de dades sanitàries a través dels estàndards: SNOMED CT, LOINC, CIE9, CIE10, NANDA-NIC-NOC, UCUM i uns altres.
Disposem de metodologia, coneixement i experiència per abordar projectes de normalització de gran envergadura.

 • Estudi de l’adequació de les proves a LOINC, SNOMED CT, CIE-10 entre d’altres.
 • Mapatge dels catàlegs a LOINC, SNOMED CT, CIE-10, …etc i creació dels mecanismes de sincronització.
 • Formació
 • Consultoria terminològica.
 • En cas de diversos estàndards, implantació de Servidors Terminològics